Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti OZ na rok 2018

PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMÔŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2018

    

Hlavné úlohy :

 1. Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.
 2. Podať daňové priznanie za rok 2017.
 3. Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.
 4. Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2019.
 5. Vytvoriť  rozpočet občianskeho združenia na rok 2019.
 6. Vytvoriť výročnú správu za rok 2017.
 7. Podporovať významné aktivity  zamestnancov a žiakov  SŠ, Ružomberok.
 8. Podporovať projekty a  zabezpečovať ich realizáciu.
 9.  Finančne prispievať na  maturitné a záverečné skúšky.
 10.  Zabezpečovať potrebnú odbornú literatúru pre odbory.
 11.  Finančne podporovať celoslovenské súťaže zručností.
 12. Poskytovať finančný príspevok na odborné exkurzie.
 13. Podpora financovania ITIC kariet na  škole.

 

Objasnenie plánu činnosti:

Úloha č.1:                          Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia :             priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Úloha č.2                              Podať daňové priznanie za rok  2017

Zodpovedný :                       Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :                do 31.03.2018

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území

Slovenskej republiky.

Úloha č. 3                             Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovední :                        všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:                  priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

 

Úloha č.4                

Zaevidovať občianske združenie v registri určených  právnických osôb

 pre rok 2018    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Zodpovedný:                      Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :               do 15.12.2017

Ak chce občianske združenie získať 2% z daní z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie  v registri určených právnických osôb.      

Úloha č. 5                         Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2018

Zodpovedný :                    Mgr. Marián Šimkovič

Termín splnenia :              do 15.12.2017

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov občianskeho združenia o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6                            Vytvoriť výročnú správu za rok 2017

Zodpovedný :                       Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :                do 30.01.2018

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych  darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia členov  o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

Úloha č. 7                             Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2017

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia:              do 30.01.2018

Tento bod je  vhodné splniť pre lepšiu  orientáciu potenciálnych občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými  prostriedkami združenia.

Úloha č. 8     Podporovať zamestnancov  a žiakov Spojenej školy, Ružomberok

 Zodpovední :            všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia :     priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok  zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné o príspevok písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

                                                                                            ................................

                                                                                             Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                    predseda OZ

 

 

V Ružomberku  09.11.2017, vypracovala Mgr. Božena Demková