Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti na rok 2008

26. 12. 2010

PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2008

 

 

Hlavné úlohy:

  1. Získať IČO pre občianske združenie.
  2. Získať čo najviac členov.
  3. Vytvoriť a viesť evidenciu členov a členského.
  4. Založenie účtu pre občianske združenie.
  5. Vytvorenie pečiatky pre občianske združenie.
  6. Nakúpiť spotrebný materiál na zabezpečenie administratívnej činnosti združenia.
  7. Zápis do registra určených právnických osôb
  8. Podporovať zamestnancov a žiakov Združenej strednej školy obchodu a služieb, Ružomberok.

 

Objasnenie plánu činnosti:

 

Úloha č. 1:                 Získať IČO pre o.z.

Zodpovedný:               Ing. Katarína Buknová

Termín splnenia:         do 31. 3. 2008

Ak chce občianske združenie prijímať dary (nielen vo forme 2% z dane z príjmu) je nutné, aby mal pridelené identifikačné číslo od Štatistického úradu.

 

Úloha č. 2:                 Získať čo najviac členov pre o.z.

Zodpovedný:               všetci členovia

Termín splnenia:         priebežne

Pre úvodné fungovanie o.z. je potrebné získať finančné prostriedky, ktoré nám umožnia preklenúť časť, kým nám zákon umožní získavať finančné prostriedky z dane z príjmu. Inak bude nutné získať pôžičku.

 

Úloha č. 3:                 Vytvoriť a viesť evidenciu členov a členského

Zodpovedný:               Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         vytvoriť do 31. 3. 2008, viesť priebežne

Z účtovného hľadiska je nevyhnutné, aby malo občianske združenie prehľad o svojich členoch a ich podpore pre občianske združenie. Ich evidencia je potrebná aj pre zasielanie pozvánok na zhromaždenie členov združenia.

 

Úloha č. 4:                 Založenie účtu pre občianske združenie

Zodpovedný:               Mgr. Rudolf Laco, Mgr. Marieta Oravská

Termín splnenia:         do 31. 5. 2008

Tento cieľ takisto súvisí so získavaním finančných prostriedkov pre občianske združenie, ale aj pre prehľadnejšie a bezpečnejšie vedenie účtovnej evidencie občianskeho združenia.

 

 

Úloha č. 5:                 Vytvorenie pečiatky pre o.z.

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská

Termín splnenia:         do 31. 7. 2008

Ak chce občianske združenie fungovať aj z hľadiska právneho, je nevyhnutné, aby malo svoju vlastnú pečiatku. Je to aj znak väčšej dôveryhodnosti občianskeho združenia.

 

Úloha č. 6:         Nakúpiť spotrebný materiál na zabezpečenie administratívnej činnosti občianskeho združenia, vedenie účtovníctva

Zodpovedný:               Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         do 01. 09. 2008

Vedenie účtovníctva v občianskom združení vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky. Aby bolo možné viesť pre občianske združenie jednoduché účtovníctvo, je potrebné nakúpiť príjmové a výdavkové pokladničné doklady, kancelárske papiere, euroobaly a zakladač pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu v účtovníctve občianskeho združenia.

 

Úloha č. 7:                 Zápis do registra určených právnických osôb

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Benčaťová

Termín splnenia:         do 01. 12. 2008

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 8:            Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Marian Šimkovič

                                                                                                       Predseda OZ

 

V Ružomberku 19. 04. 2008 zostavila Ing. Lucia Benčaťová.