Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti na rok 2009

26. 12. 2010

PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2009

 

 

Hlavné úlohy:

  1. Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.
  2. Podať daňové priznanie za rok 2008.
  3. Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.
  4. Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2010.
  5. Vytvoriť rozpočet občianskeho združenia na rok 2010.
  6. Vytvoriť výročnú správu za rok 2008.
  7. Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2008.
  8. Podporovať zamestnancov a žiakov ZSŠOaS, Ružomberok.

 

Objasnenie plánu činnosti:

 

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2009

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č. 4:               Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2010

Zodpovedný:               správna rada o.z.

Termín splnenia:         do 01. 12. 2009

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2010

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 15. 12. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6:                 Vytvoriť výročnú správu za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7:                 Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2008

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 30. 01. 2009

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8:           Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Marian Šimkovič

                                                                                                       Predseda OZ

 

V Ružomberku 13. 12. 2008 zostavila Ing. Lucia Blumensteinová.