Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti na rok 2010

26. 12. 2010

PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2010

Hlavné úlohy:

  1. Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.
  2. Podať daňové priznanie za rok 2009.
  3. Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.
  4. Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2011.
  5. Vytvoriť rozpočet občianskeho združenia na rok 2011.
  6. Vytvoriť výročnú správu za rok 2009.
  7. Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2009.
  8. Podporovať zamestnancov a žiakov ZSŠOaS, Ružomberok.
  9. Splatiť záväzky občianskeho združenia.

 

Objasnenie plánu činnosti:

 

Úloha č. 1:                 Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 2:                 Podať daňové priznanie za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 31. 03. 2010

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3:                 Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovedný:               všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:         priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

Úloha č. 4:               Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2011

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 01. 12. 2010

Ak chce občianske združenie získať 2% z dani z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie v registri určených právnických osôb.

 

Úloha č. 5:                 Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2011

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 06. 12. 2011

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6:                 Vytvoriť výročnú správu za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 25. 01. 2010

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7:                 Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2009

Zodpovedný:               Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         do 25. 01. 2010

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8:           Podporovať zamestnancov a žiakov ZSSOaS, Ružomberok

Zodpovedný:               všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia:         priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

 

Úloha č. 9:                 Splatiť záväzky občianskeho združenia

Zodpovedný:               Mgr. Marieta Oravská, Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia:         31. 12. 2010

Keďže občianskemu združeniu neprišli žiadne žiadosti o príspevok a naopak vznikli mu príjmy z 2% z dani z príjmu, je možné splatiť pôžičku Jozefovi Jantošovi, ktorá bola občianskemu združeniu poskytnutá na náklady spojené so založením občianskeho združenia ešte v roku 2007.

 

 

                                                                                           Mgr. Marian Šimkovič

                                                                                                       Predseda OZ

 

V Ružomberku 01. 12. 2009 zostavila Ing. Lucia Blumensteinová.