Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti OZ na rok 2012

15. 3. 2013

 

  Plán činností OZ na rok 2012  

 

Hlavné úlohy :

 

1.     Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.

2.     Podať daňové priznanie za rok 2011.

3.     Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.

4.     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2013.

5.     Vytvoriť  rozpočet občianskeho združenia na rok 2013.

6.     Vytvoriť výročnú správu za rok 2011.

7.     Podporovať významné aktivity  zamestnancov a žiakov  SŠ, Ružomberok.

8.     Podporovať projekty a  zabezpečovať ich realizáciu.

9.     Finančne prispievať na  maturitné a záverečné skúšky.

     Zabezpečovať potrebnú odbornú literatúru pre odbory.

11.  Finančne podporovať celoslovenské súťaže zručností.

 

 

Objasnenie plánu činnosti:

 

Úloha č.1:                          Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia :              priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Úloha č.2                          Podať daňové priznanie za rok  2011

Zodpovedný :                      Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia :                do 31.03.2012

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území

Slovenskej republiky.

 

Úloha č. 3                          Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovední :                        všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:                  priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

 

 

Úloha č.4                

 

Zaevidovať občianske združenie v registri určených  právnických osôb

 pre rok 2013     

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Zodpovedný:                      Bc. Gabriela Kohútová

Termín splnenia :               do 01.12.2012

 

Ak chce občianske združenie získať 2% z daní z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie  v registri určených právnických osôb.      

 

Úloha č. 5                       Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2013

Zodpovedný :                    Mgr. Rudolf Laco

Termín splnenia :              do 15.12.2012

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov občianskeho združenia o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6                         Vytvoriť výročnú správu na rok 2011

Zodpovedný :                      Bc. Gabriela Kohútová

 

Termín splnenia :                do 30.01.2012

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych  darcov občianskeho združenia , pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia členov  o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7                       Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2011

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia:              do 30.01.2012

Tento bod je  vhodné splniť pre lepšiu  orientáciu potenciálnych občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými  prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8     Podporovať zamestnancov  a žiakov Spojenej školy, Ružomberok

 Zodpovední :            všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia :       priebežne

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok  zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné o príspevok písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.

                                                                                            ................................

                                                                                             Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                    predseda OZ

 

 

V Ružomberku  06.012.2011,   vypracovala Mgr. Božena Demková