Choď na obsah Choď na menu
 


Plán činnosti OZ na rok 2013

19. 3. 2013

PLÁN ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

 

           POMÔŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2013

 

 

 

 

    

 

 

 

Hlavné úlohy :

 

 

 

1.     Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení.

 

2.     Podať daňové priznanie za rok 2012.

3.     Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia.

4.     Zaevidovať občianske združenie v registri určených právnických osôb pre rok 2014.

5.     Vytvoriť  rozpočet občianskeho združenia na rok 2014.

6.     Vytvoriť výročnú správu za rok 2012.

7.     Podporovať významné aktivity  zamestnancov a žiakov  SŠ, Ružomberok.

8.     Podporovať projekty a  zabezpečovať ich realizáciu.

9.     Finančne prispievať na  maturitné a záverečné skúšky.

10.  Zabezpečovať potrebnú odbornú literatúru pre odbory.

11.  Finančne podporovať celoslovenské súťaže zručností.

 

 

 

Objasnenie plánu činnosti:

 

 

Úloha č.1:                      Viesť jednoduché účtovníctvo v občianskom združení

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia :              priebežne

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

 

Úloha č.2                        Podať daňové priznanie za rok  2012

Zodpovedný :                    Ing. Lucia Blumensteinová

Termín splnenia :              do 31.03.2013

Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

 

Úloha č. 3                         Získať dary od priaznivcov občianskeho združenia

Zodpovední :                       všetci členovia občianskeho združenia

Termín splnenia:                 priebežne

Túto úlohu je nevyhnutné splniť pre fungovanie a ďalší rozvoj občianskeho združenia v budúcnosti.

Úloha č.4                         Zaevidovať občianske združenie v registri určených                                        právnických osôb pre rok 2014     

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

Zodpovedný:                      Bc. Gabriel Kohútová

Termín splnenia :               do 01.12.2013

 

 

Ak chce občianske združenie získať 2% z daní z príjmu a tým môcť napĺňať svoje ciele, je nutné, aby notár zaregistroval občianske združenie  v registri určených právnických osôb.      

 

 

Úloha č. 5                        Vytvoriť rozpočet pre občianske združenie na rok 2014

Zodpovedný :                    Mgr. Rudolf Laco

Termín splnenia :              do 15.12.2013

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych darcov občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov občianskeho združenia o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 6                        Vytvoriť výročnú správa na rok 2012

Zodpovedný :                     Bc. Gabriela Kohútová

 

 

Termín splnenia :               do 30.01.2013

 

Tento bod je vhodné splniť pre lepšiu orientáciu potenciálnych  darcov občianskeho združenia , pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia členov  o.z. o nakladaní s finančnými prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 7                       Vytvoriť správu o hospodárení za rok 2012

Zodpovedný :                   dozorná rada

Termín splnenia:              do 30.01.2013

Tento bod je  vhodné splniť pre lepšiu  orientáciu potenciálnych občianskeho združenia, pre splnenie legislatívnych podmienok a vytvorenia predstavy členov o.z. o nakladaní s finančnými  prostriedkami združenia.

 

Úloha č. 8        Podporovať zamestnancov  a žiakov Spojenej školy, Ružomberok

 Zodpovední :             všetci členovia, najmä správna rada

Termín splnenia :       priebežne

 

 

Tento cieľ je hlavnou náplňou a dôvodom, prečo občianske združenie Pomôžme našim deťom vzniklo. Aby vznikol nárok  zamestnancom a žiakom na priznanie príspevku, je nutné oň písomne požiadať správnu radu občianskeho združenia.  

 

                                                                                            ................................

                                                                                             Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                    predseda OZ

V Ružomberku  06.12.2012  zostavila Mgr. Božena Demková