Choď na obsah Choď na menu
 


Vianočná olympiáda

1. 3. 2011

Dňa 21. decembra 2010 sa v telocvični Spojenej školy konal prvý ročník Vianočnej olympiády, ktorý usporiadala trieda III.C pod vedením Mgr. Daniely Dubovcovej. Na jej príprave pracovali približne mesiac, kedy vymýšľali úlohy a samotný priebeh podujatia.

Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá, odlíšené farebnými tričkami – po jednom družstve z II.A, II.C a dve družstvá z I.C.

Olympiáda začala o 9.30 slávnostným príhovorom riaditeľa Spojenej školy Ing. Jaroslava Keyzlara, ktorý otvoril celé podujatie. Podujatie moderovala Michaela Šušová, ktorá v úvode predstavila porotu v zložení: Mgr. Klára Vargová – zástupkyňa školy pre teoretické vyučovanie, Mgr. František Ondrejka – vedúci komisie telesnej výchovy a Michal Jankov, člen študentskej rady žiak IV.D triedy a žiak IV.D triedy.

Súťažilo sa v rôznych disciplínach. Prvá mala názov „Rýchlejší vyhráva“. Išlo o slalom s ping-pongovou loptičkou na lyžičke v ústach. Druhou disciplínou bola „Pantomíma“, kde jednotlivci zo súťažných družstiev pohybom alebo kresbou opisovali vybrané slová. Nasledoval „Stoličkový tanec“, „Milionár“, „Cucni si“, „Tanec s balónom“ a „Traf ma“.

Vedomostný kvíz Milionár zahŕňal úlohy typu: vymenuj tri vrchy, ktoré sa nachádzajú v znaku SR, napíš celé meno riaditeľa a zástupcov školy, vystupňuj prídavné mená v anglickom jazyku, priraďte diela k autorom, napíšte meno nového primátora mesta Ružomberok, napíšte názov rozlohou najväčšieho hradu v SR... .

Počas vedomostnej súťaže v rámci praktickej časti maturitnej skúšky študenti piateho ročníka odboru hotelová akadémia pripravili pre divákov aj program – „Fire show“, ktorý predviedli študenti IV. D triedy Michal Jankov a Dávid Filický, ktorý celú akciu podporil aj hudobným doprovodom a ozvučením. Počas vyhodnotenia celej súťaže si naši maturanti pripravili pre divákov aj malý vedomostný kvíz, kde za správnu odpoveď dostali sladkú maškrtu.

Na prvom mieste Vianočnej olympiády sa umiestnili študenti reprezentujúci II.A triedu, o striebornú a bronzovú medailu sa podelili študenti I.C triedy a „zemiakovú“ získali súťažiaci z II.C triedy.

Všetky družstvá za svoj statočný výkon získali zaujímavé vecné ceny a súťažné tričká, ktoré organizátori získali od rôznych sponzorov ako napr. poisťovna Kooperatíva, Fax Copy, Attack, poisťovňa Union a mnohí ďalší. Samotnú realizáciu podujatia podporilo občianske združenie "Pomôžme našim deťom" sumou 50,- eur. Vďaka sponzorom boli všetky družstvá odmenené. Všetkým sponzorom chceme aj touto cestou srdečne poďakovať za dary, ktorými podporili prvý ročník Vianočnej olympiády. Zároveň im ďakujeme za spoluprácu a veríme, že bude pokračovať aj pri druhom ročníku Vianočnej olympiády v Spojenej škole.

 

Žiaci III.C