Choď na obsah Choď na menu
 


Rozpočet 2009

27. 12. 2010

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2009

 

 

1.      Predpokladané príjmy:

-          zostatok z minulého roku (kurz 1 € = 30,126 SKK)                    4,32 €

-          členské poplatky (5 členov x 0,70 €)                                           3,50 €

-          2% z dani z príjmov                                                             1.300,00 €

-          kreditný úrok                                                                              0,50 €

Spolu:                                                                                  1.308,32 €

 

2.      Predpokladané výdavky:

-          poplatky banke                                                                         20,00 €

-          odmeny za vykonávanie funkcie                                                80,00 €

-          náklady na registráciu o.z. v registri určených PO                      50,00 €

-         podpora zamestnancov a žiakov ZSŠOaS                            1.000,00 €

Spolu:                                                                                  1.150,00 €

 

Občianske združenie predpokladá k 31. 12. 2009 kladný výsledok hospodárenia vo výške:

1.308,32 – 1.150 = 158,32

 

                                                                            Ing. Lucia Blumensteinová

 

V Ružomberku 13. 12. 2008 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.