Choď na obsah Choď na menu
 


Rozpočet 2010

27. 12. 2010

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2010

 

 

1.      Predpokladané príjmy:

-           zostatok z minulého účtovného obdobia                         1.200,00 €

-          2% z dani z príjmov                                                        1.000,00 €

Spolu:                                                                              2.200,00 €

 

2.      Predpokladané výdavky:

-          splatenie pôžičky                                                                100,00 €

-          poplatky za vedenie účtu                                                      20,00 €

-          odmeny za vykonávanie funkcie                                          160,00 €

-          výdavky na registráciu o.z. v registri určených PO                 50,00 €

-          podpora zamestnancov a žiakov SŠ                                 1.800,00 €

Spolu:                                                                              2.130,00 €

 

Občianske združenie predpokladá k 31. 12. 2010 kladný výsledok hospodárenia vo výške:

2.200,00 – 2.130,00 = 70,00 €.

 

       

                                                                           Ing. Lucia Blumensteinová 

 

 

V Ružomberku 01. 12. 2009 vypracovala Ing. Lucia Benčaťová.