Choď na obsah Choď na menu
 


Rozpočet 2011

27. 12. 2010

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2011

 

 

1.      Predpokladané príjmy:

-           zostatok z minulého účtovného obdobia                         1.300,00 €

-          2% z dani z príjmov                                                        1.000,00 €

Spolu:                                                                              2.300,00 €

 

2.      Predpokladané výdavky:

-          poplatky za vedenie účtu                                                     20,00 €

-          odmeny za vykonávanie funkcie                                        160,00 €

-          výdavky na registráciu o.z. v registri určených PO               50,00 €

-          podpora zamestnancov a žiakov SŠ                               2.000,00 €

Spolu:                                                                            2.230,00 €

 

Občianske združenie predpokladá k 31. 12. 2011 kladný výsledok hospodárenia vo výške:

2.300 – 2.230 = 70 €.

 

       

 

                                                                                                     Ing. Lucia Blumensteinová

 

V Ružomberku 06. 12. 2010 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.