Choď na obsah Choď na menu
 


Rozpočet pre rok 2012

 

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA POMôŽME NAŠIM DEŤOM NA ROK 2012

 

 

1.      Predpokladané príjmy:

- zostatok z minulého účtovného obdobia                                   295,63 €

- 2% z dani z príjmov                                                                     1.000,00 €

Spolu:                                                                                              1.295,63 €

 

2. Predpokladané výdavky:

                - poplatky za vedenie účtu                                                                      20,00 €

- odmeny za vykonávanie funkcie                                                       160,00 €

- výdavky na registráciu o.z. v registri určených PO                           50,00 €

- podpora zamestnancov a žiakov SŠ                                            1.000,00 €

Spolu:                                                                                                   1.230,00 €

 

Občianske združenie predpokladá k 31. 12. 2012 kladný výsledok hospodárenia vo výške:

1.295,63 – 1,230 = 65,63€.

 

 

 

                                                                                        ...................................................

                                                                                                  Mgr. Rudolf Laco

 

V Ružomberku 20.12. 2011 vypracoval Mgr. Rudolf Laco.