Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o hospodáreni OZ za rok 2010

2. 6. 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMÔŽME NAŠIM DEŤOM

ZA ROK  2010

 

 

1.      Pokladnica

A)    Príjmy:

-         zostatok z minulého roku                                                                        13,83 €

-         členské poplatky                                                                                      0,70

            Spolu:                                                                                             14,53 €

 

B)    Výdavky:

-         doplatok notárke za registráciu OZ                                                        0,55 €

             Spolu:                                                                                             0,55

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2010 je:                      14,53 – 0,55 = 13,98 €.

 

2.      Bežný účet

A)    Príjmy:

-         zostatok z minulého roku                                                                1.408,92 €

-         kreditný úrok                                                                                          1,11

Spolu:                                                                                                 1.410,03 €

 

B)     Výdavky:

-         príspevky na podujatia                                                                        600,00 €

-         registrácia OZ pre 2%                                                                          60,00 €

-         poplatky banke                                                                                       33,31

-         Spolu:                                                                                                    693,31 €

 

Zostatok na bežnom účte k 31. 12. 2010 je: 1.410,03 – 693,31 = 716,72 €.

 

Združenie k 31. 12. 2009 disponuje celkovou sumou 730,7 €.

 

 

 

 

                                      ..................................................

                                       Ing. Lucia Blumensteinová

 

V Ružomberku 20. 01. 2011 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.