Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o hospodárení OZ za rok 2012

22. 1. 2013

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMÔŽME NAŠIM DEŤOM

ZA ROK  2012

1.      Pokladnica

 

      Príjmy:

-          zostatok z minulého roku                                                                         7,92 €

-          príjem hotovosti z účtu                                                                         890,00 €

-          členské                                                                                                    1,32 €

-          pôžička                                                                                                  10,00

            Spolu:                                                                                        909,24 €

 

Výdavky:

-          príspevky OZ žiadateľom                                                                   845,00 €

-          poplatok notárke za registráciu OZ + potrebné doklady                        60,49 €

             Spolu:                                                                                     905,49 €

 

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2012 je:                      909,24 – 905,49 = 3,75 €.

 

2.      Bežný účet

 

Príjmy:

-          zostatok z minulého roku                                                                      287,71 €

-          dotácia 2%                                                                                        1551,60 €

-          kreditný úrok                                                                                           0,05

Spolu:                                                                                                 1839,36 €

 

Výdavky:

-          prevod do pokladne                                                                               890,00 €

-          poplatky banke                                                                                        42,65

Spolu:                                                                                                     932,65 €

 

Zostatok na bežnom účte k 31. 12. 2010 je: 1.839,36 – 932,65 = 906,71 €.

 

Združenie k 31. 12. 20012 disponuje celkovou sumou 910,46 €.

 

                                  

    ..................................................

                                       Ing. Lucia Blumensteinová

 

 V Ružomberku 12. 01. 2013 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.