Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o hospodárení za rok 2008

26. 12. 2010

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM

OD ZALOŽENIA ZDRUŽENIA  DO 31. 12. 2008

 

 

1.      Pokladnica

A)    Príjmy:

-          pôžička na výdavky súvisiace so založením o.z. od p. Jantoša      3.000,-Sk

-          členské poplatky                                                                        1.080,-Sk

            Spolu:                                                                                         4.080,-Sk

 

B)    Výdavky:

-    zakúpenie kolkov potrebných na založenie o.z. a schválenie stanov  2.000,-Sk

-    zakúpenie kolku na získanie identifikačného čísla (IČO)                     100,-Sk

-          založenie účtu + počiatočný vklad                                                   600,-Sk

-         nákup pečiatky                                                                               522,-Sk

-      prevod na bežný účet na úhradu poplatkov za vedenie účtu               500,-Sk

-          nákup spotrebného materiálu (PPD, VPD, peňažný denník)              68,-Sk

Spolu:                                                                                         3.790,-Sk

 

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2008 je:                           4.080 – 3.790 = 290,- Sk.

 

2.      Bežný účet

A)    Príjmy:

-          prevod z pokladnice na úhradu poplatkov za vedenie účtu           1.100,-Sk

-          dar                                                                                                200,-Sk

Spolu:                                                                                         1.300,-Sk

 

B)    Výdavky:

-          poplatky banke                                                                              853,-Sk

Spolu:                                                                                            853,-Sk

 

Zostatok na bežnom účte k 31. 12. 2009 je:                      1.300 – 853 = 447,- Sk.

 

Združenie k 31. 12. 2008 disponuje celkovou sumou 737,- Sk.

 

 

 

                                                                                Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

V Ružomberku 30. 01. 2009 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.