Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o hospodárení za rok 2009

26. 12. 2010

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMôŽME NAŠIM DEŤOM

ZA ROK  2009

 

 

1.      Pokladnica

A)    Príjmy:

-          zostatok z minulého roku (prepočítaný kurzom 1 € = 30,1260 SKK) 9,63 €

-          členské poplatky                                                                               4,20

            Spolu:                                                                                             13,83 €

 

B)    Výdavky:

-          nenastali.

 

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2009 je:                                    13,83 – 0 = 13,83 €.

 

2.      Bežný účet

A)    Príjmy:

-        zostatok z minulého roku (prepočítaný kurzom 1 € = 30,1260 SKK)14,84 €

-          dar – 2% z dani z príjmov                                                          1.415,02 €

-          kreditný úrok                                                                                   0,66

Spolu:                                                                                        1.430,52 €

 

B)    Výdavky:

-          poplatky banke                                                                              21,60

Spolu:                                                                                             21,60 €

 

Zostatok na bežnom účte k 31. 12. 2009 je:           1.430,52 – 21,60 = 1.408,92 €.

 

Združenie k 31. 12. 2009 disponuje celkovou sumou 1.422,75 €.

 

 

 

                                                                                      Ing. Lucia Blumensteinová

 

V Ružomberku 27. 01. 2010 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.