Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o hospodárení za rok 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

POMÔŽME NAŠIM DEŤOM

ZA ROK  2011

1.      Pokladnica

 

      Príjmy:

-          zostatok z minulého roku                                                                        13,98 €

-          príjem hotovosti z účtu                                                                         898,00 €

-          vrátenie časti príspevku                                                                          30,00 €

-          pôžička                                                                                                    10,00

            Spolu:                                                                                         951,98 €

 

Výdavky:

-          nákup spotrebného materiálu                                                                  9,22 €

-          príspevky OZ žiadateľom                                                                   859,00 €

-          splátka pôžičky                                                                                     10,00 €

-          poplatok notárke za registráciu OZ                                                       65,84 €

             Spolu:                                                                                     944,06 €

 

Zostatok v pokladni k 31. 12. 2011 je:                      951,98 – 944,06 = 7,92 €.

 

2.      Bežný účet

 

Príjmy:

-          zostatok z minulého roku                                                                   715,04 €

-          dotácia 2%                                                                                         511,28 €

-          kreditný úrok                                                                                          0,33

Spolu:                                                                                              1.226,65 €

 

Výdavky:

-          prevod do pokladne                                                                              898,00 €

-          debetný úrok                                                                                             0,02 €

-          poplatky banke                                                                                        40,92

Spolu:                                                                                                    938,94 €

 

Zostatok na bežnom účte k 31. 12. 2011 je: 1.226,65 – 938,94 = 287,71 €.

 

Združenie k 31. 12. 20011 disponuje celkovou sumou 295,63 €.

 

                                  

    ..................................................

                                       Ing. Lucia Blumensteinová

 V Ružomberku 22. 01. 2012 vypracovala Ing. Lucia Blumensteinová.