Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 1. 7. 2009

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            01. 07. 2009

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prijatie nových členov
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Na základe vlastnej žiadosti boli za členov OZ prijatí: Jakub Zjara, Mgr. Katarína Dobríková, Bc. Miroslava Kardošová, Bc. Zdenka Cabanová a Mrg. Jana Graňáková.

 

3.   Ing. Lucia Blumensteinová bola predsedom OZ poverená vytvoriť informačný materiál pre rodičov o činnosti OZ a možnosti finančného príspevku v rámci darovania 2% z dane.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

                                                                                   zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

                                                                                  overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 01. 07. 2009