Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 13. 12. 2008

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            13. 12. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plán činnosti na rok 2009
  3. Návrh rozpočtu na rok 2009
  4. Diskusia
  5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Ing. Lucia Blumensteinová predstavila plán činnosti na rok 2009.

 

3.   Ing. Lucia Blumensteinová navrhla rozpočet OZ na rok 2009.

 

4.   Bez diskusie.

 

5.    Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

                                                                                  zapísala:  Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

                                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 13. 12. 2008