Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 21. 04. 2010

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            21. 04. 2010

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie príspevku na kultúrno-spoločenské podujatie „Integrácia“
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

 

2.      Mgr. Marieta Oravská požiadala na finančný príspevok vo výške 400,- Euro na kultúrno-spoločenské podujatie „Integrácia“.

 

3.   Bez diskusie.

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

      

 

 

 

 

                                                                                  zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

                                                                                  overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 21. 04. 2010