Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 24. 5. 2008

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            24. 05. 2008

Miesto:            ZSŠ obchodu a služieb Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Mgr. Marián Šimkovič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prijatie nových členov do OZ
  3. Diskusia
  4. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

 

1.      Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Marián Šimkovič.

 

2.      Na základe vlastnej žiadosti boli do OZ prijatí noví členovia: Mgr. Eva Krajčíková, Ing. Stanislav Faga, Bc. Danuša Mažgutová, Bc. Viera Kmeťová, Bc. Ľubomíra Furdeková, Valéria Neumannová, Libuša Šmidová, Janka Haviarová, Martina Nemčeková, Miroslava Hrabušová, Bc. Milan Seleši, PaedDr. Richard Buroš, Mgr. Veronika Tužinská, Bc. Jozef Jantoš, Ing. Helena Smoleková.

3.   Ing. Lucia Benčaťová oboznámila správnu radu s finančnou situáciou OZ:

 

4.   Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

 

                                                                                              zapísala: Ing. Lucia Benčaťová

 

 

                                                                                              overil: Mgr. Marián Šimkovič

Ružomberok 24. 05. 2008