Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 30.06.2011

6. 7. 2011
ZÁPISNICA
zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom
 
Dátum:            30. 06. 2011
Miesto:            Spojená škola, Ružomberok
Prítomní:         viď prezenčná listina
Predsedajúci: Bc. Gabriela Kohútová
 
Program
1.      Otvorenie
2.      Prijatie nových členov
3.      Vyradenie členov
4.      Diskusia
5.      Uznesenie
 
Priebeh rokovania:
Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.
1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.
2.      Na základe žiadosti boli prijatí za nových členov občianskeho združenia
3.      Správna rada vyradila členov : Neumanová, Zjara, Považan, Lacová, Migasová, Kupčová, Filippová, Graňáková , kvôli nečinnosti
4.      Bez diskusie
5.      Uznesenie
 
 
 
 
                                                                                 zapísala: Bc. Gabriela Kohútová
                                                                                     overil: Mgr. Marieta Oravská

 

 

Ružomberok 30. 06. 2011
 
Prezenčná listina zo zasadnutia správnej rady
OZ Pomôžme našim deťom dňa 30. 06. 2011
     
 
Mgr. Marieta Oravská                                .....................................................
Bc. Gabriela Kohútová                              .....................................................
Bc. Zdenka Stoličková                               .....................................................
Mgr. Rudolf Laco                                      .....................................................
Mgr. Klára Vargová                                   .....................................................
 
 
Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 30. 06. 2011
 
 
 
 
Správna rada na základe žiadosti prijala za nového člena P. Lúčana.
Správna rada jednala o vyradení členov Neumanová, Zjara, Považan, Lacová, Migasová , Kupčová, FIlippová, Graňáková ,  z občianskeho združenia kvôli nečinnosti.
 Správna rada vydala uznesenie o schválení prijatí nového člena a o vyradení členov za nečinnosť.
Členovia jednohlasne odsúhlasili prijatie a vylúčenie členov.
 
  
                                                                              zapísala Bc. Gabriela Kohútová

 

V Ružomberku: 30. 06. 2011