Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica 6. 12. 2010

22. 1. 2013

ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            06. 12. 2010

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plán činnosti na rok 2011
  3. Návrh rozpočtu na rok 2011
  4. Diskusia
  5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

 

2.      Ing. Lucia Blumensteinová predniesla plán činnosti na rok 2011.

 

3.   Ing. Lucia Blumensteinová predniesla návrh rozpočtu na rok 2011.

 

4.   Bez diskusie.

 

5.    Na záver bolo prijaté uznesenie.

 

                                                                                  zapísala: Ing. Lucia Blumensteinová

 

 

                                                                                  overil: Mgr. Marián Šimkovič

 

Ružomberok 06. 12. 2010